På Jakobskolen ønsker vi et åbent og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. Dette er en vigtig forudsætning for elevernes trivsel og læring. Det er trygt for barnet at opleve en gensidig respekt mellem skolen og forældrene.

Dette samarbejde ledes af skolens lærere og pædagoger, som besidder en række faglige kompetencer. Men forældrene har mindst lige så vigtige kompetencer og roller over for barnet, som det er vigtigt at respektere og bruge positivt.

Vi samarbejder i gensidig respekt og tillægger hinanden de bedste intentioner. På Jakobskolen køber du ikke et færdigt produkt, men du bliver en del af et forpligtende fællesskab!

Skulle der opstå konflikter, ønsker vi, at forældrene straks kontakter skolen, så problemerne tages i opløbet. Vi samarbejder i en gensidig åbenhed, hvor både skole og hjem har et ansvar for at kommunikere – fx om væsentlige ændringer i elevernes hverdag.

Forældrerådets rolle

Formålet med forældrerådets arbejde er at fremme klassens sociale fællesskab og trivsel med arrangementer for elever og forældre. Typisk tager forældrerådet initiativ til et eller to årlige arrangementer – fx. en udflugt eller en hyggeaften. Forældrerådet har selv ansvaret for fordelingen af praktiske opgaver i forbindelse med disse arrangementer.

Forældrerådet opfordres til at kontakte nye forældre i klassen og byde dem velkommen!

Forældrerådet har ingen kompetence i forhold til skolens daglige funktion eller enkeltsager vedr. elever eller deres hjem.

Læringsmiljø

Jakobskolens elever kan forvente at møde professionelle og engagerede lærere og pædagoger.

Forældrene skaber fundamentet for læring ved at vise interesse og omsorg for barnets skolegang. Det betyder blandt andet, at forældrene gør barnet klar til skoledagen med god nattesøvn, sund morgenmad og madpakke, klargjort penalhus og relevante bøger – og at forældrene afsætter tid til lektielæsning.

Der afholdes årligt et forældremøde for klassens forældre og to individuelle skole-hjem-samtaler. Skolen forventer, at mindst én forælder deltager i begge  disse møder. Der arrangeres forældredage ca. 3 dag om året, hvor alle forældre er meget velkomne til at følge skoledagen.

Klassen er den vigtigste ramme om elevernes læring. Vi forventer derfor af både børn og forældre, at de støtter aktivt op om klasse- og skolefællesskabet.

Kontakt

Vi bruger primært ForældreIntra i kommunikationen mellem skole og hjem (www.jakobskolen-aarhus.dk/fi). Her informerer vi om klassens hverdag, og personlige henvendelser kan også foregå her. Skriftlige henvendelser på ForældreIntra besvares normalt efter senest to hverdage. Vi forventer, at forældre logger ind på ForældreIntra mindst en gang om ugen. Log-in fås hos klasselæreren.

Når man ønsker at tale med en lærer eller en pædagog, sendes en besked via ForældreIntra, hvorefter medarbejderen vil ringe tilbage senest næste dag. Man kan også ringe til skolens kontor (8678 3055) og bede om at få en opringning af den pågældende lærer.

Ved akut behov for lærerkontakt uden for skoletiden rettes henvendelse til skolelederens mobil på 20713051.

Fravær

Enkelte dages planlagt fravær aftales på forhånd ved henvendelse til klasselæreren via kontaktbogen i ForældreIntra.

Efter sygefravær orienterer forældrene ligeledes klasselæreren.

Vi opfordrer kraftigt til, at man som familie vælger at holde ferie inden for skolens ferieperioder.

Har man alligevel brug for at holde ferie, mens der er undervisning på skolen, sendes en mail til skolelederen, som giver beskeden videre til barnets lærere. Det er forældrenes ansvar at følge op på skolearbejde, som foregår i den periode, hvor man holder ferie (fx gennem en klassekammerat). Man kan således ikke forvente, at lærerne på forhånd leverer en oversigt over, hvad der skal arbejdes med.

Leveret af
Du bestemmer over dine data

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder: Funktionalitet, statistik og marketing

Ved at trykke på 'OK' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Du kan læse om vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at trykke på linket herunder.

Databehandling på Jakobskolen

 

Nødvendige
Funktionelle
Statistiske
Marketing
Afvis alle
Opdater samtykke