På Jakobskolen har vi brugt en skabelon fra klassetrivsel.dk til at gennemføre en spørgeundersøgelse i forbindelse med gennemførelse af undervisningsmiljøvurderingen. Tryk her for link til undersøgelsen.

I november mødtes elevrådet med lærer, Thomas Brøgger, der har kontakten til elevrådet og skoleleder, Kaj Markussen. På mødet blev resultaterne fra trivselsundersøgelsen fremlagt, og undervejs havde vi en dialog om, hvordan vi skal forstå tallene, og hvor vi kan forbedre undervisningsmiljøet på skolen. Arbejdet mundede ud i handleplanen herunder, som vi vil arbejde med i det næste halve år. Thomas og Kaj evaluerer sammen med elevrådet i løbet af foråret 2019.

Handleplan:

  • Inventar i 1., 2., 3. og 4. klasse skal skiftes ud. Borde og specielt stole er slidt op og klar til udskiftning. Det skal ske i februar 2019.
  • Inventar i 7., 8. og 9. klasse. Inventaret er for nyt og for godt til at kassere, men vi skal som minimum have indkøbt puder til eleverne, som de kan sidde på. Vi har også undersøgt, hvad firmaet, der har leveret møblerne kan gøre, for at de bliver bedre at sidde på igen. Deadline for en løsning er februar 2019.
  • Til sommer gentænkes fordeling af knager på 1. sal, så placeringen er tættest muligt på klassen.
  • Det er vigtigt, at man – måske især i de yngre klasser – gør noget ud af, at man skal være sammen på kryds og tværs i legegrupper eller lignende.
  • Det er vigtigt, at der i undervisningen både er noget, man synes er nemt og noget, man synes er svært. Det ser ud til, at balancen er god, som den er lige nu.
  • Det er vigtigt at få frisk luft ind i klasserne, når der er pause – også i den tid af året, hvor der er koldt uden for. Det er de voksnes ansvar, men eleverne kan sagtens hjælpe med det.
  • Skolens pedel, Erik Flyvholm, og Kaj undersøger, om der skal være et større areal med sand rundt omkring det nye minilegetårn.
  • Erik og Kaj sørger for at afholde brandøvelse hvert år i august/september.

/KM, Jakobskolen, 3. december 2018

Leveret af
Du bestemmer over dine data

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder: Funktionalitet, statistik og marketing

Ved at trykke på 'OK' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Du kan læse om vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at trykke på linket herunder.

Databehandling på Jakobskolen

 

Nødvendige
Funktionelle
Statistiske
Marketing
Afvis alle
Opdater samtykke